PAN art __ by Kevin Panagos

White & grey bowl
code S 42cm x 25cm
White & grey bowl
code S 42cm x 25cm
Smoky bowl
code S 30cm x 10cm
Dot bowl
code S 30cm x 10cm
White bowl
code S 30cm x 10cm
White bowl
code S 30cm x 10cm
White & black bowls
code B 9cm x 22cm
code C 6cm x 13cm
White & black bowls
code B 9cm x 22cm
code C 6cm x 13cm
Black & white bowls
code B 9cm x 22cm
Black & white bowls
code B 9cm x 22cm
Black & white bowl
code B 9cm x 22cm
Black & white bowl
code B 9cm x 22cm
Horned platter
code E 43cm long
Cow Hide
code P 18cm x 25cm
Black & White Nguni bowls
code B 9cm x 22cm
Black & White Nguni bowls
code B 9cm x 22cm
Black & White Nguni bowl
code B 9cm x 22cm
Bull bowl
code M 48cm diameter
Bull bowl detail
code M 48cm diameter
Nguni bowls
code B 9cm x 22cm
Nguni bowl
code B 9cm x 22cm
Ndoro platter
code M 48cm diameter
Ndoro platter detail
code M 48cm diameter
Shaman bowl
code O 29cm diameter
Shaman bowl
code O 29cm diameter
Shaman bowl
code N 37cm diameter
Shaman bowl
code N 37cm diameter